VÝBER PROGRAMOVEJ SLUŽBY

V prvom kroku vyberte z ponuky programovú službu, do ktorej chcete Váš projekt postúpiť.

Po výbere programovej služby budú nasledovať ďalšie kroky elektronického registračného tlačiva (klasifikácia projektu, popis projektu, rozpočet projektu atď v závislosti od zvolenej organizačnej jednotky). Medzi jednotlivými krokmi sa môžete pohybovať tlačidlami “naspäť” a “pokračovať”, prípadne kliknutím priamo na príslušný krok v hornej lište (takto sa však môžete iba vrátiť, kroky nasledujúce za aktuálnym krokom sú kvôli kontrole vypĺňaných údajov zablokované). V procese podávania žiadosti registračný systém umožňuje žiadateľovi v ktoromkoľvek kroku rozpracovanú žiadosť uložiť a prerušiť vypĺňanie. K rozpracovanej žiadosti sa môže vrátiť kliknutím na odkaz „zoznam žiadostí“ v navigácii na ľavej strane. Následne sa žiadateľovi zobrazí okno so zoznamom žiadostí, kde sa už zobrazuje rozpracovaná žiadosť, do ktorej môže kliknutím vstúpiť/upraviť ju a dokončiť registráciu.


Žiadateľ môže po prihlásení do svojho konta registrovať žiadosti do oboch organizačných zložiek RTVS. Následné požadované informácie budú podliehať požiadavkám konkrétnej zložky.


PROGRAMOVÁ SLUŽBA - Slovenský rozhlas

KLASIFIKÁCIA PROJEKTU

Predkladateľ projektu si vyberá z predvolených možností a zaraďuje tak svoj projekt do jednotlivých kategórií.


POPIS PROJEKTU

Informácie o žiadateľovi je potrebné doplniť o nasledovné údaje:

- Kontaktná osoba pre tento projekt, email, telefón, fax: slúži na komunikáciu s Centrálnym registrom námetov

Poznámka: Pred samotným vyplnením časti popis projektu vám odporúčame vopred si pripraviť nasledovné podklady, ktoré vám zjednodušia a urýchlia registráciu žiadosti:

- Minutáž
- Periodicita


PLÁN FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA

Pri finančnom zabezpečení projektu je nutné stanoviť celkový rozpočet projektu a rozdeliť ho na 3 časti:
- Finančné prostriedky, ktoré ste už na projekt získali a teda sú zabezpečené
- Finančné požiadavky od RTVS vrátane vecného plnenia (aproximatívne)
- Plánované prostriedky (podpora, o ktorú sa uchádzate a neviete ešte výsledok, prípadne partneri v rokovaní)

Súčasne je nutné rozdeliť celkový rozpočet na základe počtu častí. V prípade sólo projektu do počtu častí napíšte 1. Pri vypĺňaní časti výšky prostriedkov vyplňte buď výšku prostriedkov na časť alebo celkovú výšku prostriedkov a systém za Vás doplní zvyšokPLÁN VÝROBY

Poznámka: Pred samotným vyplnením časti popis projektu vám odporúčame vopred si pripraviť nasledovné podklady, ktoré vám zjednodušia a urýchlia registráciu žiadosti:
- Tím realizátorov a odborných spolupracovníkov (uveďte projekty, na ktorých sa jednotliví realizátori podieľali)


ZOZNAM PRÍLOH

Prílohy, dobrovoľné, podávateľ pripája ľubovoľné prílohy vždy pri každom novom projekte, ktorý chce zaregistrovať do Centrálneho registra námetov.
V prípade všetkých projektov je pre predkladateľa povinnosťou priložiť minimálne námet.
Maximálna veľkosť jedného súboru je 25 MB a celková veľkosť všetkých príloh/ súborov priložených k jednej žiadosti je 50 MB.
Upozornenie: V prípade, ak chcete k žiadosti priložiť okrem povinných príloh aj ďalšie dokumenty a informácie, ktoré podľa vás môžu byť dôležité pre posúdenie žiadosti, môžete ich pripojiť prostredníctvom tohto formulára. Nepovinné prílohy pripájajte k žiadosti zásadne pred jej registráciou v systéme.
Ak pri pripojení príloh v registračnom systéme objem ich dát prekročí maximálny povolený limit a ďalšie prílohy už nemôžete pripojiť prostredníctvom registračného systému, môžete tieto zaslať poštou na adresu:

Mgr. Alena Čierna
Centrálny register námetov
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

zaznamenané na nosiči CD/DVD/USB Flash


KONTROLA ÚDAJOV

Predposledným krokom registrácie žiadosti je kontrola správnosti údajov. Registračný systém vygeneruje elektronický náhľad vašej žiadosti. V prípade, že sa v tomto kroku zobrazia nesprávne údaje, je potrebné vrátiť sa v žiadosti späť a tieto údaje opraviť. V prípade, že sú údaje v žiadosti správne, posledným krokom je zaregistrovanie žiadosti. Od momentu zaregistrovania žiadosti je žiadosť uzamknutá a nie je možné do nej vstúpiť/vykonávať zmeny.
Úvodná stránka

Registrácia žiadateľa

Podať žiadosť

Príručka k registrácii

Príručka k registrácii projektu STV

Príručka k registrácii projektu SRo

Prihlásenie žiadateľa

Kontakt:
Mgr. Alena Čierna
Centrálny register námetov
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Tel: +421 2 6061 1211
Tel: +421 919 243 157
E-mail: crn@rtvs.sk

 © aSc 2013 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme a poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať správcu Centrálneho registra námetov písomne elektronickou poštou na adrese crn@rtvs.sk, alebo telefonicky na čísle +421 2 6061 1223, +421 919 24 5546