Príručka k registrácii

Žiadateľ je povinný pred podaním žiadosti vytvoriť svoj profil (zaregistrovať sa) v Registračnom systéme - „http://crn.rtvs.org“ a uviesť svoje základné údaje v štruktúre a v rozsahu podľa elektronického tlačiva určenom na registráciu žiadateľa.

Polia označené týmto symbolom (!) sú povinné.

 

1.   REGISTRÁCIA ŽIADATEĽA

 

Zvoľte si prihlasovacie meno a heslo. Zapamätajte alebo poznačte si prihlasovacie meno a heslo, lebo pod týmto menom a heslom sa budete prihlasovať do Registračného systému, vytvárať a registrovať žiadosti.

 

Postup pri registrácii žiadateľa uvádzame na príklade RTVS.

 

Po vytvorení prihlasovacieho mena a hesla a voľbe typu žiadateľa nasleduje vyplnenie údajov o žiadateľovi.

Upozornenie:  údaje o žiadateľovi je nevyhnutné odpísať identicky z dokladu o právnej subjektivite, t.j. výpisu z Obchodného registra, Živnostenského listu, stanov občianskeho združenia, zriaďovacej listiny a pod. Je potrebné rozlišovať veľké/malé písmená, medzery, bodky, čiarky, mäkčene (diakritiku).
Na záver sekcie údajov o žiadateľovi je potrebné vyznačiť hlavnú oblasť (oblasti) v audiovízii, v ktorých žiadateľ pôsobí.


2.  PODANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI

žiadateľ je povinný vykonať elektronickú registráciu každej žiadosti v Registračnom systéme. Elektronická registrácia môže byť vykonaná na ľubovoľnom počítači pripojenom na internet prihlásením sa na internetovej adrese http://crn.rtvs.org a zadaním požadovaných údajov. Registrácia je ukončená automaticky po vypísaní všetkých náležitostí a potvrdením žiadosti. Upozornenie – po uskutočnení registrácie žiadosti už nie je možné žiadosť editovať.


Pri kliknutí na linku „podať žiadosť“ sa zobrazí prvá stránka obsahujúca Poučenie a informácie, ktoré je potrebné vedieť pred vyplnením samotného elektronického tlačiva žiadosti. Pozorne si text prečítajte a v prípade, ak súhlasíte – vyznačte políčko „Súhlasím“ a kliknite na tlačidlo „pokračovať”.

 
Úvodná stránka

Registrácia žiadateľa

Podať žiadosť

Príručka k registrácii

Príručka k registrácii projektu STV

Príručka k registrácii projektu SRo

Prihlásenie žiadateľa

Kontakt:
Mgr. Alena Čierna
Centrálny register námetov
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Tel: +421 2 6061 1211
Tel: +421 919 243 157
E-mail: crn@rtvs.sk

 © aSc 2013 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme a poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať správcu Centrálneho registra námetov písomne elektronickou poštou na adrese crn@rtvs.sk, alebo telefonicky na čísle +421 2 6061 1223, +421 919 24 5546